Nasi Darczyńcy i Sponsorzy są dla nas bardzo ważni - to dzięki Wam istnieje ścieżka!

Aktualne rozliczenie funduszy ze zbiórki prowadzonej przez polakpotrafi.pl:

KWOTA ZEBRANA – 83.612,00 zł
KWOTA WYDANA – 63.547,78 zł
KWOTA W KASIE STOWARZYSZENIA – 20.064,22 zł
 
szczegółowa lista wydatków Stowarzyszenia z wykazem faktur, dat i kwot znajduje się w linku niżej:
dokument PDF do pobrania
(dzień wykonania dokumentu: 11 października 2016r)
Search